وب سرویس فکس

وب سرویس ارسال فکس این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید با استفاده از نرم افزار های خود فکس ارسال کنید.

امروزه استفاده از فکس به منظور ارتباطات با سازمان ها و شرکت ها استفاده می شود و یکی از قدیمی ترین روش های اطلاع رسانی و تبلیغات می باشد.

ارسال فکس با استفاده از دستگاه فکس و حضور یک نفر برای ارسال فکس ها به صورت کاغذی و تک به تک وقت و هزینه منابع انسانی زیادی را تلف می نماید، سرعت کمی دارد و همچنین درصد بروز اشتباه را بیشتر میکند.

پنل فکس اینترنتی پارس گرین شما را قادر می سازد تا بدون اینکه از نیروی انسانی و یا سخت افزار خاصی جهت ارسال استفاده کنید ، بتوانید فکس ارسال کنید.